Psychoterapia grupowa

Analityczna psychoterapia grupowa polega na swobodnej wymianie myśli i skojarzeń pomiędzy uczestnikami grupy. To rozmowa, która stwarza warunki do analizy, większego i pełniejszego rozumienia przeżywanych stanów emocjonalnych. Postawa psychoterapeuty jest niedyrektywna, psychoterapeuta nie doradza, a interpretuje. Praca w podejściu analitycznym pozwala na swobodny i niespieszny rozwój uczestnika w grupie, dlatego też nie ma żadnej presji, każdy wypowiada się w tedy kiedy uważa za stosowne i czuje się do tego gotowy.

Psychoterapia grupowa odbywa się w małej grupie 8-10 osób, z częstotliwością raz w tygodniu.

Sesja trwa 1,5 godziny.