Psychoterapia indywidualna

Pracuję w podejściu psychodynamicznym, oferując psychoterapię długoterminową. Nie oznacza to jednak braku możliwości skorzystania z psychoterapii przez krótszy czas. Podejście psychodynamiczne łączy przeszłe doświadczenia z bieżąca sytuacją życiową, skupia się na rozumieniu siebie, doświadczanych uczuć, dokonywanych wyborów, dzięki temu możliwe jest wycofanie się z bezwiednie i podświadomie powtarzanych schematów postępowania. Psychoterapia indywidualna obejmuje sesje terapeutyczne raz do dwóch razy w tygodniu.  Warunki ustalane są w kontrakcie pomiędzy psychoterapeutą i pacjentem.

Sesja trwa 50 minut.