Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest formą intensywnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Przeznaczona jest dla osób będących w kryzysie wywołanym nagłą trudną do emocjonalnego wytrzymania sytuacją (np. śmierć bliskiego, odejście ukochanej osoby, brak pracy). Kryzys jest stanem braku równowagi, zadaniem interwenta jest pomoc w przywróceniu jej. Pomoc polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku, dotarciu do przyczyn kryzysu. Coś co ktoś inny może pokonać sam, dla kogoś innego może być ponad jego siły i jest to zupełnie naturalne. Cierpienie jakie powoduje kryzys motywuje do poszukiwania pomocy. Jeżeli skorzysta się z szansy interwencja może pomóc nie tylko w przezwyciężeniu kryzysu ale także w rozwoju i realizacji własnego potencjału.