Monthly Archives: February 2023

Stashing​ – ukrywanie partnera przed światem

Dziś w #PytaniunaŚniadanie rozmawialiśmy o zjawisku okraślanym jako w #Stashing (ang. ukrywać). Mówimy o nim wtedy, gdy partner ukrywa przed przyjaciółmi i rodziną swój związek. Jedna strona tworzacej się relacji na starcie podejmuje decyzję o wykluczeniu partnera z części swojego życia. Czy to możliwe? Dlaczego tak się dzieje? Dla mnie pojęcie #stashingu było tematem obcym, jednak teoria przywiązania, już nie jest. Brytyjski psychoanalityk Bowbly wyróżnił kilka stylów przywiązania m.in unikający. Unikający styl przywiązania wiąże się z lękiem przed odrzuceniem, nadmierną gloryfikacja niezależności, zaprzeczaniem potrzebie bliskości i jeszcze kilkoma innymi cechami. Zachęcam do zapoznania się głębiej z teorią przywiązania, a tymczasem zapraszam na rozmowę o stashingu. Rozmowa lekka, ale pasło w niej wiele wartościowych i życiowych wskazówek.

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/66029082/kiedy-druga-polowa-nie-chce-cie-przedstawic-rodzinie-i-przyjaciolom