Jak pracuję

Przed rozpoczęciem psychoterapii ma miejsce kilka spotkań diagnostycznych, po których następuje podjęcie decyzji o przejściu w tryb psychoterapii.

Ponieważ regularności i stałość wizyt wpływa na proces psychoterapeutyczny, a w rezultacie na efekty, ustalam stały dzień i godzinę pracy.

W każdym momencie pracy psychoterapeutycznej możesz podjąć decyzję o jej zakończeniu. Jednak proces kończenia psychoterapii jest procesem ważnym, jeżeli zatem decyzja o odejściu została podjęta, warto dać sobie przynajmniej jedno spotkanie by ją omówić.

Zapewniam dyskrecję i anonimowość.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s